Gå direkt till innehåll
Sara, Supply Chain Manager på Movement, är med i DLFs Logistikkommitté
Sara, Supply Chain Manager på Movement, är med i DLFs Logistikkommitté

Blogginlägg -

Givande och intressant att kunna få bidra till dagligvarubranschen genom DLFs Logistikkommitté!

DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Inom DLF finns flera kommittéer och deras uppdrag är (hämtat från dlf.se) ”att bidra med kunskap och idéer till den löpande branschverksamheten samt att initiera och driva projekt som kommer samtliga medlemmar till gagn inom ramen för DLFs uppdrag, det vill säga att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.”. I kommittéerna är flera av Sveriges ledande aktörer med och hos Movement är vår Supply Chain Manager Sara Lindbro Hansson med i logistikkommittén.

Sara, varför är du med i DLFs logistikkommitté?

Jag började på Movement i november 2018 och ganska snabbt så föreslog vår VD Jennifer Friman att jag skulle ansöka om en plats i DLFs logistikkommitté. Jag har ca 10 års erfarenheter av olika roller i varuförsörjningskedjan från en annan bransch och har även arbetar med kvalitetsstyrning. Med min breda erfarenhet så kan jag bidra med ett annat perspektiv och samtidigt påverka framtidens logistiklösningar tillsammans med DLFs logistikkommitté. 

Vilka initiativ har logistikkommittén tagit fram?

Logistikkommittén har tagit fram Transportinitiativet 2025. Målsättningen med Transportinitiativet är att alla inrikestransporter – egenutförda och köpta – i DLFs medlemsföretag, senast år 2025 ska vara fossilfria. De medlemsföretag som signerar initiativet åtar sig att verka för att nå målsättningen och företagen blir automatiskt anslutna till Fossilfritt Sveriges Transportutmaning.

Under våren 2020 när Coronapandemin var som värst tog Logistikkommittén fram en undersökning om Dagligvaruindustrins produktionskapacitet och leveransförmåga, som genomfördes regelbundet bland DLFs medlemsföretag. Undersökningen blev mycket efterfrågad från såväl medlemsföretag som från handeln och olika myndigheter.

Hur arbetar ni idag och hur ser det ut framöver?

Den senaste tiden har vi diskuterat mycket om hur vi hanterar de nya utmaningar som kommit i och med Coronapandemin, som tillexempel förra årets bunkringstrend. Utifrån workshops via Teams slår vi  i kommittén våra kloka huvuden ihop och lyfter upp aktuella utmaningar och tar fram förslag på lösningar.

Vi som är med i logistikkommittén är även med i ECR Retail Supply, där vi får möjlighet att träffa våra kunder (Tex ICA, Coop, Axfood, Bergendahls) för att ta del av aktuella ämnen i branschen. Tillsammans med kunderna sitter vi i workshops och tar upp ämnen som till exempel hållbarhet och utbildning. På detta sätt får vi med både leverantörernas och kundernas tankar och idéer. Vi lyssnar på intressanta föreläsare från olika delar av branschen, tex Sveriges åkeriföretag, GS1, order-och logistiklösningar och utbyter erfarenheter, men framförallt driver vi olika projekt för att effektivisera och skapa värde för branschen! 

I ECR Retail Supply står vi till exempel bakom Förpackningsguiden, (som vi för närvarande håller på att uppdatera), Guide till effektivare varuförsörjningsamt utbildningen Att styra dagligvarubranschens varuflöden – från leverantör till butikshylla (nästa utbildningstillfälle äger rum den 14 oktober).

Vi fokuserar just nu på flera olika aktuella ämnen inom hållbarhet som till exempel svinn, fossilfria transporter och även kompensutveckling inom branschen. 

Det ska bli spännande att se vad dessa projekt och initiativ leder till! 

Ämnen

Kategorier

Inget vanligt säljbolag!

Vår vision är att vara det bästa säljbolaget och distributörsbolaget i Sverige. Med oss får du bred kompetens, högt engagemang och stark affärsmässighet. Vi arbetar transparent, proaktivt och nära våra samarbetspartners för att skapa försäljning ut ur butik. Tillsammans är vi över 100 medarbetare som skapar värde för dina varumärken – varje dag!

Movement Group AB
Flygledaregatan 5b
212 39 Malmö
Sverige