Följ Movement Group AB

Medarbetare som trivs gör ett bra jobb, vårt nya verktyg tar tempen på organisationen och hjälper oss att utvecklas!

Blogginlägg   •   Jun 17, 2019 08:25 CEST

Jennifer & Helena

Idag arbetar vi på Movement  med olika verktyg för att mäta resultat och måluppfyllelse men vi har saknat ett komplett och lättmanövrerat verktyg för att ta tempen på vår viktigaste resurs, våra medarbetare. Tidigare har vi använt oss av traditionella, årliga medarbetarundersökningar. Problemet med dessa är att man inte får resultatet i realtid, och ofta börjar arbeta med resultatet när det inte är aktuellt längre. Vår HR-chef Helena tog taktpinnen och kom i kontakt med Fredrik Boström och Dick Wallin på Winningtemp. Programmet Winningtemp visualiserar på ett enkelt sätt realtidsdata som beskriver medarbetarnas upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbete. Den ger en tydlig helhetsbild av organisationens välmående och utifrån datan kan vi sedan agera i förebyggande syfte för att bygga organisationen inifrån. 

Helena, varför behöver vi detta?

Våra medarbetare är vår affär, deras motivation, engagemang och välmående är avgörande för att vi ska lyckas! I en organisation som vår, med till största delen fältbaserade medarbetare är det utmärkt att ha ett temperaturverktyg som snabbt fångar upp signaler. När man inte ses varje dag, som man gör på ett kontor, är det inte lika lätt att få känslan för läget i teamet.

Vad tror du att detta kommer leda till?

Bättre kunskap om läget i företaget just nu och ökade möjligheter att agera direkt och både stärka det som är bra och agera om någon del viker. Att följa våra medarbetares mående så här ger oss ännu mer stolthet över vår fina stämning och varma företagskultur – den blir tydlig när man mäter och jämför med övriga företag i den stora databasen.

Kan du redan nu se några vinster?

Stärkande att se det stora engagemanget – 95 % svarsfrekvens och en temperatur på 7,5, strax över Winningtempindex.

Finns det några risker?

Inte som jag ser det. Naturligtvis skapar alla former av medarbetarundersökningar förväntningar på att det man mäter också ageras på – och vi kommer regelbundet att arbeta med resultatet, både i teammöten och alltid i samband med våra konferenser.

Vår VD Jennifer ser flera möjligheter med vårt nya mätverktyg; 

"Medarbetare som trivs gör ett bra jobb. Jag vill veta både det som fungerar riktigt bra och om det är något som kan förbättras – då kan vi ju göra något åt det! För mig är det viktigt att vi lyssnar på våra medarbetare – och detta verktyg hjälper oss att göra det kontinuerligt på ett enkelt sätt. När vi lyssnar kan vi utveckla vårt ledarskap, bli starkare som lag och leverera ännu bättre resultat till våra samarbetspartners och kunder. Medarbetarhälsa är högt på agendan hos oss på Movement och följs upp på varje Ledningsgruppsmöte och Konferens."