Gå direkt till innehåll
Ancrona och Movement Sales Partner  bildar gemensamt ägarbolag med specialisering och tillväxt i fokus.

Pressmeddelande -

Ancrona och Movement Sales Partner bildar gemensamt ägarbolag med specialisering och tillväxt i fokus.

Idag meddelar styrelserna i Movement Sales Partner AB och Ancrona AB om beslutet att etablera ett gemensamt ägarbolag: USP Sweden AB. Det nya bolaget blir i sin tur 100 % ägare till Ancrona och Movement Sales Partner.

Bolagen kommer att fortsätta som separata bolag och specialisera sina verksamheter med syftet att kunna erbjuda en bredare och mer konkurrenskraftig tjänsteportfölj till nuvarande och blivande uppdragsgivare. Det gäller för aktörer som redan är etablerade på den svenska marknaden såväl som varumärkesleverantörer som önskar etablera sig här.

”Den nya strukturen ökar vår specialiseringstakt som renodlat säljbolag. Dessutom öppnar den nya vägar för att kunna erbjuda ett bredare tjänsteutbud tillsammans med vårt systerbolag Ancrona. Allt utifrån behov och önskan från våra uppdragsgivare”, säger Per Ericsson VD på Movement Sales Partner.

Samtliga nyckelpersoner fortsätter i sina befintliga roller. Per Ericsson fortsätter som VD för Movement Sales Partner och Peter Nordwall fortsätter som VD för Ancrona. Båda bolagen befinner sig i en tillväxtfas vilket innebär att lösningen inte kommer att leda till några uppsägningar av personal.

”Bildandet av den nya gruppen tar externa sälj- och marketinglösningar till en ny nivå. Att agera leverantör på den svenska dagligvarumarknaden blir allt mer komplext och marginalerna pressas. Därför krävs en kostnadseffektiv och professionell säljbearbetning såväl centralt som lokalt. Jag ser fram emot att utveckla gruppen till Sveriges ledande sälj- och marketingbolag för varumärkesleverantörer som söker en professionell tredjepartslösning”, säger Peter Nordwall, VD på Ancrona.

För mer information vänligen kontakta:


Peter Nordwall, VD Ancrona                     Per Ericsson, VD Movement Sales Partner

Tel: 0733-97 85 00                                    Tel: 0709-96 95 50

Mail: peter.nordwall@ancrona.se              Mail: per.ericsson@movementsalespartner.se

___________________________________________________________________________

Ämnen


Om Ancrona:

Ancrona är ett av Sveriges större sälj- och importföretag för snabbrörliga konsumentvaror. Bolaget firar i år sitt 90-års jubileum. http://www.ancrona.se

Om Movement Sales Partner:

I nästan 50 år har Movement Sales Partner (MSP) erbjudit specialiserade säljtjänster till aktörer på den svenska dagligvarumarknaden. MSP är idag # 2 bland bolag som har specialiserat sig på säljtjänster till dagligvaruhandeln och restaurangsektorn. http://www.movementsalespartner.se


Relaterat material

Inget vanligt säljbolag!

Vår vision är att vara det bästa säljbolaget och distributörsbolaget i Sverige. Med oss får du bred kompetens, högt engagemang och stark affärsmässighet. Vi arbetar transparent, proaktivt och nära våra samarbetspartners för att skapa försäljning ut ur butik. Tillsammans är vi över 100 medarbetare som skapar värde för dina varumärken – varje dag!

Movement Group AB
Flygledaregatan 5b
212 39 Malmö
Sverige